Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Produkty: 0
Suma: 0,00 zł

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.wydawnictwopoznanskie.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę:

Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.
ul. Fredry 8
61-701 Poznań
NIP 7780164955

REGON 630135117

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwopoznanskie.com
2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie)
3. Klient składa zamówienie, wybierając dany produkt, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru formy płatności oraz dostawy.
4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Wydawnictwem Poznańskim jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
– wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
– wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);
– wyboru formy płatności;

§ 2. Ceny towarów

1.Wszystkie podawane na stronie sklepu ceny:
– podawane są w złotych polskich;
– zawierają podatek VAT;
2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 3. Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w sklepie produkty Klient może dokonać:
– osobiście, płacąc w siedzibie firmy, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest "Płatność przy odbiorze - w siedzibie wydawnictwa";
– płacąc przelewem bankowym, nr konta: PKO BP SA w Poznaniu 33 1020 4027 0000 1002 1052 0650. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

§ 5. Reklamacje

1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są towarami nowymi i oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych poprzez kontakt ze sklepem.
3. Klient ma prawo złożyć w sklepie reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
– posiada wady fabryczne;
– posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu
– jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
4. W celu rozpatrzenia przez sklep reklamacji niezbędne jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z pełnym opisem przyczyn jego zwrotu oraz dowodem jego zakupu lub jego kopią.
5. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w trybie 14 (czternastu) dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep reklamowanego produktu.
6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (do zachowania 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie dokonać zwrotu towaru do wydawnictwopoznanskie.com w niepogorszonym stanie.
2. Po otrzymaniu paczki z towarem sklep zwróci Klientowi pełną należność za zwrócony towar. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu odebrania przez sklep paczki z produktem - przelewem na wskazane przez Klienta konto albo w inny uzgodniony przez strony sposób.

§ 6. Dane osobowe

1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep zamówienia. Składając zamówienie w sklep, Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy sklepu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2014
2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 


Kontakt

Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.
ul. Fredry 8
61-701 Poznań

Sekretariat:                      Dział handlowy:
tel. 61 853 99 10             tel. 61 853 99 25
fax. 61 853 80 75

Jesteśmy na